KURS I GRUPP ELLER ENSKILD BEHANDLING

Grupperna är öppna , alltså så kan du komma med mitt i en 10-v. grupp, och ta det därifrån.

 

Grupp i Göteborg/Mölndal

Steg 1 Beroende-Grund

10 veckors kurs, 2 timmar/tillfälle där vi arbetar oss igenom olika verktyg.

(Matplan tillkommer utöver)

exempel på innehåll:

 • Kartläggning.
 • Konsekvenser
 • Kunskap om beroendesjukdomen.
 • Stilla den mentala besattheten.
 • Kontrollförlust.
 • Lär och övar KMT, närvaro.Meditativa övningar. Hitta dina inre resurser.
 • Vilken zon är du mest i under en dag?
 • Varningssignaler
 • Risksituationer
 • Triggers

Steg 2 Återfallsprevention (fortsätter med det vi har arbetat med i Steg 1, men fördjupar oss ytterligare, och utökar med ytterligare kunskap & verktyg)

10 veckors kurs, 2 timmar/ tillfälle där vi bl.a tittar på

 • Varningssignaler
 • Risksituationer
 • Triggers
 • Fortsätter att utforska Zonerna för tillfrisknande.
 • Vi fortsätter att öva KMT och närvaro.
 • Återfallskorten, syftar till att förebygga återfall
 • Vad är PAA, och hur hanterar jag det?
 • Hur kan jag leva i en drogfri tillvaro?

 

Steg 3 Stabiliserings fasen

10 veckors kurs 2 timmar/ tillfälle där vi fortsätter med det långsiktiga arbetet.

 • Vi fördjupar alla de verktyg och kunskaper som vi gått igenom  steg 1 & 2.
 • Fortsätter att öva KMT och närvaro.
 • Hur kan jag fortsätta att underlätta drogfriheten?
 • Hur hanterar jag att ej bli överbelastad framöver?

 

Enskilt i Göteborg/ Mölndal, via telefon eller zoom, det som passar dig bäst

6 tillfällen med beroendecoaching 1 tim/ tillfälle

6 tillfällen med beroendecoaching plus KMT 1 1/2 timma/ tillfälle


Innehållet är som i stegen ovan, beror ju självklart på hur länge vi

sammarbetar. Många väljer att arbeta vidare efter 6 tillfällen, vilket jag varmt rekommenderar för ett hållbart tillfriskanande.

 

Sockerberoendekurs i 3 dagar i Göteborg/Mölndal (minimum 2- & max 12 deltagare)

Ex. på vad som ingår. Mer info ser du under KALENDARIUM

Avancerad matplan-uppstart biokemisk reparation

Kunskap om beroendesjukdomen

Verktyg till att tillfriskna

KMT- kroppsmedvetandeträning